Neurovývojová stimulace a RMTi

O čem je Neurovývojová stimulace a RMTi?

Když se narodíme, automaticky se v našem těle aktivují primární reflexy. Pro příklad asi nejznámějšími reflexy jsou sací reflex (kdy miminko se chce okamžitě přisát), či úchopový (kdy si miminko chytne prst matky). Těchto reflexů máme více - některé chceme zachovat po celý život, některé chceme "transformovat" v další dovednost a některé by měly vymizet úplně v průběhu vývoje samovolně. Problém nastává, pokud tyto primární reflexy, které by měly vymizet nebo se přenést do další dovednosti, přetrvávají. Tyto reflexy jsou automatické a laik nemá šanci si jich v běžném životě dítěte nebo na sobě samém všimnout. 

Teorií je, že tyto reflexy, které nevymizely, vytvoří jakousi pomyslnou závoru v mozku. Tato závora brání v naučení se nové dovednosti, jakou ve školním prostředí může být například čtení, psaní, nebo počítání.  Později může být diagnostikována dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie, nebo ADHD či PAS, případně i jiné poruchy. Ve skutečnosti ale mohou za vším stát právě primární reflexy. V tom mimoškolním prostředí je důležité zmínit i samotnou řeč, která je mnohdy opožděná právě z důvodu přetrvávajících primárních reflexů. Logopedie pomůže a pomáhá, ale správnou integrací reflexů dáváme podklad právě logopedii, aby se pracovalo na řeči jako takové mnohem jednodušeji a efektivněji. V momentě, kdy tuto závoru, resp. tento reflex, uvolníme, mozek získává volnou cestu k tomu, aby se naučil novou dovednost, se kterou měl do té doby potíže. Mimo školní obtíže jejich přetrvávání také může způsobovat problémy -a to i v dospělosti- při socializaci, navazování vztahů, sociální interakci, úzkosti, deprese, fóbie a obecné potíže v běžném životě, často označované jako dyspraxie, ale i migrény nebo obecně častou nemocnost.

Některé primární reflexy vznikají už v ranném vývoji v děloze a jsou nezbytné pro to, aby dítě bylo připravené na přirozený porod. Pokud se dítě narodí s komplikacemi, císařským řezem nebo předčasně, některé primární reflexy nikdy neměly ani šanci se aktivovat. Tyto děti velmi pravděpodobně budou mít při diagnostice přetrvávající primární reflexy.  To ale nutně neznamená, že tyto děti musí mít (výrazné) obtíže! Obecně ovšem platí, že čím více, a v čím větší míře, primární reflexy u jedince přetrvávají, tím větší jsou obtíže.

Jak terapie probíhá?

Při první schůzce provedeme vstupní vyšetření, které se skládá z anamnézy dítěte (dospělého) a také provedu  diagnostiku primárních reflexů, díky které zjistíme, jaké primární reflexy stále přetrvávají. Máte-li zprávy z PPP, neurologie, psychiatrie atp. je vhodné vzít je k nahlédnutí sebou. Toto vstupní vyšetření trvá cca 1,5-2h. Vysvětlíme si, co tyto primární reflexy mohou způsobovat za obtíže. 

Samotná terapie se skládá ze série několika cviků (NVS), resp. pohybů (RMTi). Tyto cviky záměrně vyvolají reakci primárního reflexu. Úplně jednoduše řečeno, vracíme se do prvního roku života a těmito cviky, resp. pohyby, stimulujeme mozek tak, aby přenastavil své dosavadní fungování do správné podoby. 

Terapie obvykle trvá cca 8-12 měsíců. Cviky na sebe vzájemně navazují a klient vždy cvičí maximálně dva cviky, většinou spíše jeden. Cvičení je krátké, trvá maximálně pět minut. Četnost cvičení je nastavována individuálně - většinou je žádoucí cvičit denně. 

Dítě (klient) dochází pravidelně, cca každé 4-6 týdnů na kontrolní vyšetření, kde vyzkoušíme, jestli reflex stále přetrvává a případně nastavíme další postup.

Pro koho je terapie vhodná?

Spodní věková hranice je cca 5 let a je vhodná pro všechny děti, které mají obtíže ve školním prostředí nebo problémy s emocemi či chováním. Je vhodná pro děti s ADHD, ADD, autismem, dysfázií, dyspraxií, dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií. Případně pro děti, které prostě a jednoduše z nějakého důvodu "nespadají do tabulek". Horní věková hranice není omezena. Cvičení je tak vhodné i pro dospělé, kteří na sobě pociťují příznaky výše zmíněného, nebo pokud mají pocit, že jim většinová společnost nerozumí, či nerozumí oni jí, dále také při fóbiích, úzkostech, strachu atp. 

Jaký je rozdíl mezi RMTi a Neurovývojovou stimulací?

Oba přístupy mají stejný cíl - integrovat primární reflexy tak,  aby nedělaly neplechu :). Zatímco NVS napravuje primární reflexy jednoduchými cviky jako takovými, v RMTi se dělají spíše jednoduché houpavé pohyby. Já ve své praxi volně kombinuji oba tyto přístupy a snažím se najít, ve spolupráci s klientem, co komu vyhovuje.


Ukázka rytmických pohybů RMTi a povídání a představení NVS