Diagnostika ve školkách a školách 

V některých zemích je součástí předškolní diagnostiky test právě na Primární reflexy. Co je jeho smyslem? Předcházet různým obtížím ještě před nástupem do první třídy.

Samotná terapie obvykle trvá cca rok. Někdy nějakou dobu trvá, než rodiče najdou odvahu kontaktovat terapeuta. Také se nemusí podařit najít terapeuta ihned. Paní učitelky ve školce většinou vědí, a umí odhadnout děti, které pravděpodobně budou mít nějaké výukové problémy. Velmi často také tuto informaci uvedou budoucí paní učitelce. Bohužel, paní učitelka s tím před nástupem do školy mnoho neudělá. Nebylo by skvělé, kdyby se s těmito dětmi pracovalo ještě před nástupem do školy? Případně alespoň dokud učiva není čím dál více? Ušetří to dost práce paní učitelce, ale hlavně i samotnému žáčkovi se bude chodit do školy radostněji, než když již na prvním stupni bude frustrované z výukových problému a třeba špatného hodnocení, potažmo se uleví i jeho rodičům. 

Proto mám do budoucna vizi rozšířit osvětu o této diagnostice, resp. terapii, a předejít co nejvíce problémům hned v počátku.

Nabízím své služby v MŠ a ZŠ v rámci diagnostiky, s vyhodnocením a případným doporučením návštěvy terapeuta pro rodiče. Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte mne viz záložka kontakty a domluvíme se individuálně.