Doučování

V rámci reedukace nabízím individuální formy doučování, zejména pro děti se SPU, na nižším stupni ZŠ a to ČJ (čtení, psaní, přepis, diktát). MA a angličtinu. Dále dle domluvy. Na druhém stupni ZŠ nabízím český jazyk a angličtinu.

V případě problémů s učením se s dětmi vracím zpět a vracíme se ke čtení s porozuměním, psaním a základům počítání. Pokud tyto základy nejsou plně automatizované, nejde se dále efektivně vzdělávat a problémy s učením budou i nadále přetrvávat.